Polityka prywatności – pliki cookies

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

  1. Sprzedawca, jako administrator danych, przetwarza dane Klientów (w szczególności podanych w interaktywnym formularzu) w celu realizacji i obsługi umowy sprzedaży towaru przez Sprzedawcę.
  2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy, nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży towaru.
  3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, w przypadkach przewidzianych przepisami prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzedawca nie będzie miał obowiązku usunięcia danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do:

– korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji
– wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Sprzedawca
– wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
– celów archiwalnych w interesie publicznym lub do celów statystycznych, o ile usunięcie danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania, albo do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności:

Informacje dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych w zakresie  realizacji umów sprzedaży

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwane dalej RODO informujemy:

 

Administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego http://rivertable.eu/ jest Filip Willich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Filip Willich, wpisaną do Centalnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem 43-100 Tychy, ul. Dworska 75 i identyfikującą się numerem NIP 6462381608. Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych uzyskasz pod adresem: filip@rivertable.eu

1. Dane osobowe obejmujące: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku firm dodatkowo numer NIP, będą gromadzone i przetwarzane zgodnie z art.6 p.1a RODO jako podstawy prawnej w zakresie:

a.)   przyjmowania i realizacji zamówień, wysyłek zamówionych towarów, realizacji płatności oraz realizacji reklamacji
b.)   wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
c.)   dochodzenia zaległych płatności w ramach windykacji i procesów sądowych
d.)   wysyłania informacji handlowych

2. Dane osobowe Administrator może przekazywać następującym osobom trzecim w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego zrealizowanie zakresu z pkt.1, mogą to być podmioty takie jak:

a.) firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie.
b.) firmy świadczące usługi księgowe.
c.) firmy windykacyjne.
d.) podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. Prezes U.K.E., Prezes U.O.K. i K., sądy, organy podatkowe – ale tylko, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o podstawę prawną.
3. Dane osobowe są danymi poufnymi i nie zostaną w jakikolwiek sposób ujawnione osobom trzecim.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od końca roku, w którym nastąpiło wykonanie ostatniej umowy sprzedaży, co jest wymogiem ustawy o rachunkowości.
5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Ponieważ przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W przypadku stwierdzenia naruszenia danych osobowych istnieje możliwość wniesienia skargi do Administratora danych jak i do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z firmą Filip Willich, 43-100 Tychy, ul. Dworska 75, lub pod adresem e-mail: filip@rivertable.eu

Prywatność w rivertable.eu – pliki cookies

Pliki ciasteczek (ang. cookies) to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarki internetowe na dysku twardym użytkowników stron internetowych.

Szanujemy Państwa prywatność. Pliki cookies wykorzystujemy jedynie do prawidłowej obsługi serwisu. Ciasteczka są niezbędne do funkcjonowania naszego sklepu. Wykorzystujemy je do:

  • zapamiętywania logowania i rejestracji
  • zapamiętywania zawartości koszyka
  • zapamiętywania ustawień widoków kategorii produktów
  • prowadzenia statystyk odwiedzin (w tym celu korzystamy również ze statystyk Google – Google Analytics).

Nie prowadzi targetowania reklam w oparciu o ciasteczka. Poniżej zamieszczamy instrukcję jak zarządzać ciasteczkami w różnych przeglądarkach internetowych. Jednocześnie informujemy, że całkowite wyłączenie cookies na naszych stronach, uniemożliwi korzystanie z naszego serwisu.

Jak wyłączyć pliki cookies?

Wiele stron internetowych zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku konkretnej przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne) na Twoim koncie użytkownika komputera lub telefonu, na którym łączysz się z Siecią, tzw. pliki cookies.

Zazwyczaj pliki cookie są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są Twoje indywidualne ustawienia i dzięki nim możesz się zalogować do swojej poczty.

Autorzy stron internetowych wiedzą dzięki nim, jak wielu użytkowników do nich zagląda i co konkretnie czytają, a co obchodzą z daleka.

Informacje zbierane przy użyciu plików cookie mogą też służyć do zbierania informacji o Tobie w celach handlowych. Np. jeżeli często wchodzisz na strony o książkach, będziesz widział więcej reklam księgarni.

Na szczęście, jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”.

Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”.

Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”.

Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari

W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.
W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Więcej informacji na temat plików cookies/ciasteczek dostępnych jest na stronie:
http://wszystkoociasteczkach.pl

× Jak mogę pomóc?